OSOBNA / LIČNA KARTA ZA STRANCA

ZAHTJEVI: 

Zahtjev za izdavanje i zamjenu osobne/lične karte za stranca (obrazac  LK/OI-S1).

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 

  • dokaz o odobrenom stalnom boravku;
  • dokaz o identitetu stranca ( putna isprava ) ;
  • dokaz o uplati propisane takse za izdavanje osobne/lične karte za stranca;
  • originalna obavijest o određenom JMB za stranca;
  • u postupku zamjene osobne/lične  karte za strance identitet se dokazuje na osnovu ranije izdate osobne/lične karte za strance, a ukoliko iste nema, identitet se dokazuje važećom putnom ispravom;
  • uz zahtjev za izdavanje osobne/lične karte za strance umjesto nestale osobne /lične karte za strance, stranac je dužan priložiti  potvrdu o  prijavi nestanka, izdatu od strane nadležnog organa i dokaz da je osobna/lilčna karta za strance oglašena nevažećom u „Sl. glasniku BiH“.

 

ZAKONSKA REGULATIVA:

  • Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu („Sl. glasnik BiH“ br: 36/08);
  • Pravilnik o ulasku i boravku stranaca („Sl. glasnik BiH“ br: 81/08)    
  • Pravilnik o cijeni obrazaca osobnih dokumenata za strance („Sl. glasnik BiH“ br:17/03 i 3/08)