OBLASTI DJELOVANJA

Rad policije u zajednici predstavlja suvremeni način policijskog djelovanja koje je usmjereno na blisku suradnju s građanima i ostalim institucijama zajednice kako bi se poboljšala učinkovitost rješavanja problema na razini lokalne zajednice.

 

Poslovi i zadaci policijskih službenika za rad policije u zajednici su prvenstveno preventivnog karaktera, pri čemu je od izuzetnog značaja približavanje policije građanima i poboljšanje uzajamne komunikacije. 

 

RPZ policajc na svom području obilaze postojeće institucije i objekte (domove zdravlja, škole, vrtiće, ugostiteljske objekte, trgovine i dr.) kako bi se kroz neposredne razgovore upoznali sa stvarnim problemima na koje nailaze djelatnici, a u čijem im rješavanju policija može pomoći.

Također, na području svoga djelovanja provode edukativno-preventivne aktivnosti posvećene nizu različitih tema (sigurnost u prometu, nasilje u obitelji, vršnjačko nasilje, štetnost alkohola i opojnih droga, zaštita i kontrola djece na internetu, opasnost petardi i pirotehnički sredstava i sl.), s ciljem postizanja više razine znanja i svijesti kao i općenito više razine informiranosti kod djece, mladih i odraslih osoba.

 

RPZ policajcu građani se mogu obratiti zbog problema u lokalnoj zajednici, koji se odnose na:

 

  • asocijalna ponašanja koja su posljedica konzumiranja alkohola;
  • delinkvenciju djece i maloljetnika;
  • zlostavljanje od strane drugih osoba;
  • nelegalno posjedovanje oružja;
  • ostavljene ili nađene eksplozivne naprave i streljiva;
  • sigurnost cestovnog prometa;
  • uništavanje privatne i javne imovine i slično. 

 

Nakon što im se građani obrate za pomoć, RPZ policajci zajednički s građanima rješavaju problem, a po potrebi obavještavaju i druge nadležne institucije, što pridonosi tome da se problem u potpunosti riješi.

 

RPZ policajci su raspoređeni po policijskim stanicama SBK/KSB, i svaki je nadležan unutar područja nadležnosti policijske stanice kojoj pripada.