Pomoćnik u kabinetu ministra

 Renata Pavlović  
Pomoćnik u kabinetu ministra
pic4E
Ul. Aleja Konzula
72270 Travnik
Bosna i Hercegovina
 
 

telefon  030-546-203

 Pomoćnik u kabinetu ministra

 

  • sudjeluje u izradi analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih materijala na temelju odgovarajučih podataka;
  • sudjeluje u davanju prijedloga i mišljenja na nacrte zakonskih i podzakonskih akata;
  • obavlja potrebne poslove u vezi  sa pripremama  sjednica Stručnog kolegija i drugih sastanaka koje organizira ministar;
  • skrbi se o provođenju zaključaka Stručnog kolegija i sastanaka koje organizira ministar;
  • predlaže program rada ustrojstvene jedinice,utvrđuje prijedlog izvješća o radu iz djelokruga ustrojstvene jedinice;
  • sudjeluje i prati izradu programa rada i izvješća o radu  Ministarstva;
  • organizira poslove u oblasti informiranja;
  • organizira pravovremeno, zakonito i pravilno  vršenje  analitičkih  poslova i poslove interne revizije;
  • prati primjenu određenih propisa kojim je propisana oblast izvješčivanja, statistike, elekotronske obrade podataka, te interne revizije;
  • prati vršenje poslova interne revizije.