OKRUGLI STO - RAD POLICIJE U ZAJEDNICI /FOTO/

 

U prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona tokom jučerašnjeg dana održan je okrugli sto policijskih službenika zaduženih za realizaciju projekta RAD POLICIJE U ZAJEDNICI.

 

Važnost realizacije ovog projekta prepoznala je i Vlada Srednjobosanskog kantona koja je dala saglasnost na izmjenu sistematizacije radnih mjesta, kojim je sistematizirano ovo radno mjesto u unutrašnjoj organizaciji Uprave policije.

 

Sastanku su pristustvovali policijski službenici iz svih policijskih stanica, te su razmjenjena iskustva saradnje policije sa lokalnim zajednicama u svim općinama na našem području, prezentovane su realizirane aktivnosti, te usvojeni planovi za daljnji rad.

 

Osnovni cilj ovog projekta je poboljšanje saradnje sa građanima kroz prezentovanje rada policije i sudjelovanje u raznim segmetnima svakodnevnog života u lokalnim zajednicama, a sve s krajnjim ciljem očuvanje sigurnog okruženja za sve građene i njihovi imovinu.

 

U dosadašnjem radu policijski službenici su, zajedno sa različitim partnerima iz vladinog i nevladinog sektora, proveli projekte „Zaštita i kontrola djece na internetu“, „Sigurna djeca – osigurana budućnost“ – s ciljem poboljšanja sigurnosti djece kao učesnika u saobraćaju, „Stop nasilju u porodici“, Akcija „18+“ - sprječavanje točenja i prodaje alkohola maloljetnicima, „Sa policijom u kino“, „Stop prosjačenju“ i drugi projekti.

 

U narednom periodu je planirana realizacija i drugih aktivnosti, te smatramo da će sve to građanima približiti rad policije i na taj način ih animirati na još bolju saradnju sa policijom.

  

 

            URED KOMESARA