STOP NASILJU U PORODICI - KAMPANJA U TRAVNIKU (FOTO)

 

Danas su u Travniku službenici MUP-a SBK/KSB Travnik u saradnji sa predstavnicima ICITAP-a (Međunarodni program Ministarstva pravde SAD za obuke i pomoć u oblasti kriminalističkih istraga) proveli kampanju pod nazivom „Borba protiv nasilja u porodici“.

 

Policijski službenici građanima su dijelili prigodne letke, te im ukazivali pažnju na prisutnost ove pojave u našem društvu i načinima borbe protiv nje. Ovo je bila prilika da se građani upoznaju i sa najvažnijim odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, čijom je dosadašnjom primjenom ostvaren napredak u borbi protiv ove opasne pojave za cijelo naše društvo. 

 

Podaci dobiveni u ovoj kampanji koristit će se i u radu koordinacijskog tima koji radi na izradi protokola o saradnji i postupanju različitih institucija na području Srednjobosanskog kantona. U izradu ovog protokola pored Ministarstva unutrašnjih poslova uključeni su i Centri za socijalni rad, Centri za mentalno zdravlje, predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstva zdravstva, a sve uz podršku OSCE-a.

 

            URED KOMESARA