SVEČANU ZAKLETVU POLOŽILO 6 MLAĐIH INSPEKTORA

 

Dana 06.05.2021.godine u prostorijama MUP-a Srednjobosanskog kantona 6 polaznika koji su uspješno završili osnovnu policijsku obuku za čin „mlađi inspektor“ na Policijskoj akademiji u Sarajevu, položili su svečanu zakletvu, te potpisali ugovore o radu.

 

Prisutnim se obratio policijski komesar Uprave policije gosp. Faik Adilović, koji je između ostalog, čestitao novim mlađim inspektorima, te im poželio puno uspjeha u budućem radu. Također, istakao je da se od njih očekuje da budu profesionalni, časni i pošteni policijski službenici, koji će biti u službi svih građana.

 

Prijemom mladih policijskih službenika vrši se popunjavanje upražnjenih radnih mjesta, shodno važećim zakonskim propisima i procedurama.

 

Obzirom da je stanje sigurnosti na području našeg kantona zadovoljavajuće, ovim prijemom realno se očekuje da će isto biti dodatno poboljšano.

 

 

                                                                                                                          URED KOMESARA