SA POLICIJOM U KINO (FOTO)

U periodu od 26.novembra do 03.decembra 2013.godine realiziran je projekat  „SA POLICIJOM U KINO“.  Ove aktivnosti su samo jedan segment šireg projekta koji provodi uprava policije MUP-a Srednjobosanskog kantona. To je projekat „Rad policije u zajednici“, koji u svojoj osnovnoj ideji ima povečanje povjerenja između policije i zajednice u kojoj djeluje, zajedničku identifikaciju problema i preduzimanje mjera na otklanjanju potecionalnih opasnosti, razvoj različitih metoda na unaprjeđenju stanja sigurnosti i samog osjećaja sigurnosti građana.

Tokom realizacije ovog projekta službenici policije su, zajedno sa nastavnim osobljem osnovnih škola,   brinuli o sigurnosti 2500 učenika prilikom njihovog putovanja iz svih gradova Srednjobosanskog kantona do Zenice i nazad.  Također, policijski službenici su učenicima održali  prigodne demonstracije ispravnog ponašanja u saobraćaju i opasnostima koje sa sobom nosi upotreba pirotehničkih sredstava.

Kroz ovakve projekte nastoje se dodatno smanjiti  rizici od pojave maloljetničke delikvencije, odnosno da se izbjegne smanjenje dobne granice  prekršitelja  zakona i ukaže na štetnost i opasnost drugih devijantnih ponašanja, koja se posebno odnose  na ovu populaciju.

Ovom prilikom želimo zahvaliti našim partnerima u projektu: Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, NATO štabu u Bosni i Hercegovini i preduzeću Tropik iz Zenice, kao i drugima koji su doprinijeli da se projekat realizira na opću društvenu dobrobit.

 

URED KOMESARA