PREBIVALIŠTE - BORAVIŠTE

ZAHTJEVI: 

Državljani  BiH podnose zahtjev za prijavu i odjavu prebivališta- boravišta i promjenu adrese stana na obrascu PBA-1.

                                                                   

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • dokaz o identitetu, a za malodobno lice rodni list.

 

 

ZAKONSKA REGULATIVA:

 

  • Zakon o prebivalištu i boravištu državljana BiH („Sl. glasnik BiH“ br: 32/01 i 56/08);
  • Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivališta i boravišta državljana BiH, obrascima  i evidencijama prebivališta i boravišta („Sl. glasnik BiH“ br:  39/02 i 2/09)