RPZ POLICAJCI

 

UPRAVA POLICIJE

 •            Policijska službenica: Lidija Ivičević

 

POLICIJSKA UPRAVA TRAVNIK

Policijska stanica Travnik

 •        Policijski službenik: Fatmir Smajlović     

 

Policijska stanica Novi Travnik

 •       Policijski službenik: Mehrudin Ramulj

 

Policijska stanica Vitez

 •       Policijski službenik: Nedžad Sadibašić

 

POLICIJSKA UPRAVA KISELJAK

Policijska stanica Kiseljak

 •        Policijski službenik: Mišo Čelan
 •        Policijski službenik: Durak Almin

 

Policijska stanica Fojnica                

 •       Policijski službenik: Elvir Šišić                  

 

Policijska stanica Busovača

 •       Policijska službenica: Sanja Jozić Milić

 

Policijska stanica Kreševo

 •        Policijski službenik: Zdravko Puljić

 

POLICIJSKA UPRAVA BUGOJNO

Policijska stanica Bugojno

 •  Policijska službenica: Edina Bašić

 

Policijska stanica Gornji Vakuf-Uskoplje

 •         Policijski službenik: Asim Ljubunčić

 

POLICIJSKA UPRAVA JAJCE

Policijska stanica Jajce

 •        Policijski službenik: Nermin Duranović

 

Policijska stanica Donji Vakuf

 •        Policijski službenik: Amir Balihodžić