JEDINSTVENI MATIČNI BROJ

ZAHTJEVI:  

  • Obavještenje/ obavijest o rođenju djeteta radi određivanja JMB ( Obrazac JMB-1 );
  • Zahtjev za određivanje JMB ( Obrazac JMB-3 );
  • Prijava za evidenciju JMB-a ( Obrazac JMB-7 ).  

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Podnosilac zahtjeva je dužan priložiti na uvid odgovarajuće dokaze kojima se dokazuju podaci navedeni u zahtjevu ( izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu ).

 

ZAKONSKA REGULATIVA:

  • Zakon o jedinstvenom matičnom broju („Sl. glasnik BiH“ br: 32/01, 63/08, i 103/11);
  • Pravilnik o obrascima, načinu određivanja, izdavanja, poništavanja i zamjene JMB, evidencijama i načinu upisivanja JMB u matične knjige („Sl. glkasnik BiH“ br: 39/02 i 2/09 ).