SAOPĆENJE ZA JAVNOST 06.12..2013

 

Dana 06.12.2013.godine Ministar unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona Jozo Lučić i Policijski komesar Sulejman Tukar boravili su u radnoj posjeti poilicjskoj upravi i policijskoj stanici Jajce. Na sastanku sa rukovodnim službenicima PU i PS Jajce razmotrene su predstojeće aktivnosti u povodu božićnih i novogodišnjih praznika i analiziran stepen izvršenih priprema za provođenje tih aktivnosti. Razgovaralo se i o budućim promjenama u sistematizaciji Minitarstva unutrašnih poslova s ciljem adekvatnijeg i kvalitetnijeg organizovanja policijskih struktura, a sve u cilju postizanja najboljih rezultata u oblasti sigurnosti građana i njihove imovine. Načelnik PU Jace  Bare Pršlja izvjestio je o aktivnostima na obuci službenika PU Jajce za implementaciju novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, te saradnji sa Centrom za socijalni rad i drugim institucijama bitnim za provođenje ovog Zakona.

Boravak u Jajcu iskorišten je i za posjetu policajcu PS Jajce Josipu Čurkoviću, koji se prije nekoliko dana vratio iz Nice u Francuskoj, gdje je izvedena medicinski zahtjevna i veoma skupa transplatacija bubrega. Ovom operacijom Čurković će moći, nakon više od 7 godina borbe sa bolešću, voditi normalan život.  Ministar i Komesar su mu poželjeli brz oporavak, a Čurković se zahvalio svima koji su mu pomogli tokom njegovog liječenja.  Izdvojio je organizaciju „Otvorena mreža“, preko koje je organizovana transplatacija, te menađmetnu i kolegama iz MUP-a, koji su mu pomagali tokom ovog teškog razdoblja njegovog života. 

                                                                                                                    

URED KOMESARA