OKRUGLI STO NA TEMU RODNE RAVNOPRAVNOSTI

  • Štampa

Dana 13.12.2013.godine u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu održan okrugli sto na temu „Prezentacija rezultata na provođenju  Akcionog plana UN Rezolucije 1325 - Žene, mir i sigurnost - Imenovanje kontakt osoba za rodna pitanja u sektoru sigurnosti i odbrane“.

Okrugli sto organizovalo jeMinistarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine u saradnji s IPA 2010 projektom - Podrška u oblasti provođenja zakona i Koordinacijskim odborom Vijeća ministara BiH za praćenje provođenja UN Rezolucije 1325 – Žene, mir i sigurnost.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Komisije za ravnopravnost polova Parlamentarne skupštine BiH, Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, Ministarstva sigurnosti i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva, entitetskih i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, Policije Distrikta Brčko, Agencije za ravnopravnost polova BiH, entitetskih gender centara, NVO, predstavnici EUFOR-a, OSCE-a, UN Women u BiH i Delegacije Evropske unije u BiH.  

Aktivno učešće u radu okruglog stola uzeli su i predstavnici Uprave policije MUP-a SBK/KSB Travnik, čime je potvrđen visok stepen oredjeljenosti za poštivanje rodne ravnopravnosti i ljudskih prava uopće u strukturama i cjelokupnom djelovanju Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Srenjobosanskog kantona u cjelini.